ویراستار نشریه الکترونیکی «1520 اینترنشنال»: سرگی والکوف

شماره‌های تماس: (664-71 :داخلی) 56-15-262 (499) 7+

ایمیل: s.volkov@gudok.ru

مدیر ویراستاری: سرگی شاتکوفسکی

ایمیل: ssh@gudok.ru

سایت 1520international.com در وزارت "فناوری دیجیتال،اطلاعات و ارتباطات " روسیه ثبت شده است. همچنین در سرویس فدرال پایش در حوزه ارتباطات، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جمعی(ROSKOMNADZOR) بعنوان تحریریه دوره ای الکترونیکی ثبت شده است.

گواهی ثبت СМИ ЭЛ به شماره ФС 77-82635 به تاریخ 27 ژانویه سال 2022

سهام دار :

AO " IZDATELSKYI DOM GUDOK"

 

موسس: دنیس کراوچنکو

 

آدرس تحریریه: مسکو ،خیابان استارایا باسماننایا(Staraya Basmannaya) شماره 38/2 سازه شماره 3

تلفن :

(499) 262-15-56, 262-26-53

فاکس:

(499) 262-99-16

ایمیل:

Info@gudok.ru